Lias light 中文 O'zbekcha Türkçe Русский Română Português – Brasil Polski Kyrgyz 한국어 Italiano עברית Հայերեն Français درى فارسی Esperanto Español English Deutsch عربي
Privacy Policy


NOTES:

Дуйнодогу энилчектеридин турлорун аныктоо

Ар кайсы дуйнодогу региондордон таксондордун эксперимекндалдук тандоо


Java тиркемени иштетуучун адегенде керек: тиркемени киргизуу андан акыркы программанын версиясны коюу Java™ Runtime Environment Контекстик меню менен иштеучун Java v. 6.0 версиясы керек. Ресурстын дареги (http://lias.net) Зарылдык руксат берген сайтарга тизмеге киргизуу артык коруулорнун кулпулоонун орноту жана чыкканатуу веб-браузердин терезечилерине. Деталду инстукциясы томондо берилген.

Егерде берилген LIAS light маалыматтар сиздин ишигиздерде колдонсо, шилтеме тилкеси сунуш негизинде орноткула томон. Биз Силердин пикиринерге алкыш айтуу даярбыз пикир.
Интерактивдуу жол колдончу

NaviKey Icon


Ар кандай суроолордун тандоо опция тизмесинде тандоого мумкун опциялар. Деталдуу таанышуга берилген сунуштарды колдонгула Кандай колдонуш керек "LIAS light NaviKey."

аныктого жана терминдерди тушундурууго, болуктордо корсотулгон озгочулуктор жана улардын абалы кайрылгыла LIAS создук.

Usage of the applet:

LIAS light автономдук режимде колдоонуда жуктогуло NaviKey жана актуалдык абалын кармап тургула файлардын берилиштер LIAS light Айтымдар файлдарды жаюуунар андан киин кочургуло локалдуу папкага../NaviKey_xxx/DeltaSampleData/.


Creative Commons License
LIAS light by BSM, Múnich, Германиянын лицензиясы бар Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. Чектелуу СС-ND колдонуу, мазмуунуга гана бирок техникалык трансформацияга форматына эмес ар кандай колдону тирекмелер менен иштегенге.